Mitt konstnärskap handlar om att
visuellt översätta de upplevelser och känslor naturen ger mig.

Som målare har jag framför allt intresserat mig för form och volym. Under senare år har rörelse och rumslighet fått en allt större betydelse. Så har mina bilder förflyttat sig ut i rummet i form av skulpturer och mobiler.

My creative process is about visually translating the emotions and experiences
nature brings me.

As an artist I have always been occupied with searching for shapes and volumes in my work. In recent years movement and spaciousness has become increasingly important to me which consequently has transformed many of my paintings into sculptures and kinetic mobiles .

If you are interested in buying a piece of art or pay me a visit? Please contact:

  • Bengt Håbro
  • Eljaröd 602
  • 273 57 Brösarp

0708-48 76 94
bengthabro@gmail.com