Tomelilla Konsthall jan-feb 2024

Bergdala Konstgalleri

KC Väst, Göteborg, October 2021

Enköpings Konsthall, September 2017

Separatutställning, Enköpings Konsthall, hösten 2017

Pop-up Mairatorget, Stockholm april 2013