Bengt Håbro
Född 1951, uppvuxen i Stockholm.
Bosatt och verksam i Brösarp på Österlen.

Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm, måleri (5 år) samt grundutbildning på Gerlesborgsskolan och Medborgarskolan i Stockholm


Arbetar numera främst med mobiler och fritt hängande objekt.

”Naturen är den outtömliga källan med sin variationsrikedom ur vilken jag hämtar mitt material och min inspiration.

Med luftburna objekt utforskar jag rumslighet och rörelse genom organiska former.
De kan upplevas som något vinden fångat upp och sveper iväg i en dans.
Rörelse fångar alltid min uppmärksamhet.
Fragment, det som återstår när det organiska övergår från ett stadium till ett annat inspirerar mig också. Det som är på väg att upplösas eller falla samman.

Konst kan fungera som brygga mellan det vi betraktar som natur och det vi ser som kultur. Paradoxalt nog kan konstverk trots att de är uppenbart konstruerade av människan hjälpa oss att se, förstå och komma närmare naturen. När en form beskrivs i ett konstverk lär vi oss att känna igen den och det öppnar för oss att läsa naturen på nya sätt”